Prins Filip en Prinses Mathilde

  • 14/12/2011
Prins Filip en Prinses Mathilde
© FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Algemene Directie Externe Communicatie

HH.KK.HH. Prins Filip en Prinses Mathilde (december 2011).