Prins Filip, Prinses Mathilde en hun kinderen

  • 14/12/2011
Prins Filip, Prinses Mathilde en hun kinderen
© FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Algemene Directie Externe Communicatie

van links naar rechts : HH.KK.HH. Prins Gabriël, Prinses Eléonore, Prinses Mathilde , Prins Filip, Prins Emmanuel en Prinses Elisabeth (december 2011).