Prinses Elisabeth, Prins Emmanuel, Prins Gabriël en Prinses Eléonore

  • 14/12/2011
Prinses Elisabeth, Prins Emmanuel, Prins Gabriël en Prinses Eléonore
© FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Algemene Directie Externe Communicatie

van links naar rechts : HH.KK.HH. Prinses Elisabeth, Prins Emmanuel, Prins Gabriël en Prinses Eléonore (december 2011).