Nieuwe Regering

  • 20/03/2008

De Koning ontving in audiëntie voor Dhr Yves LETERME,
Eerste Minister,
en aanvaardde het ontslag van de Regering.
Dhr Leterme heeft de Koning de namen van de Ministers en van de Staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd.

De lijst van de Ministers en van de Staatssecretarissen door de Koning benoemd, luidt als volgt :

- De heer D. REYNDERS, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-Eerste Minister, wordt benoemd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen ;
- Mevr. L. ONKELINX, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-Eerste Minister, wordt benoemd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volks¬gezondheid ;
- De heer P. DEWAEL, Minister van Staat, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-Eerste Minister, wordt benoemd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken ;
- De heer J. VANDEURZEN, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen ;
- Mevr. J. MILQUET, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen ;
- De heer K. DE GUCHT, Minister van Staat, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken ;
- Mevr. S. LARUELLE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid ;
- Mevr. M. ARENA, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Maatschap¬pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden ;
- De heer P. DE CREM, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Landsverdediging ;
- De heer P. MAGNETTE, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Klimaat en Energie ;
- De heer Ch. MICHEL, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Ontwikkelings¬samen¬werking ;
- Mevr. I. VERVOTTE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Ambtenarenzaken en Overheids¬bedrijven ;
- De heer V. VAN QUICKENBORNE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Staatssecretaris, wordt benoemd tot Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen ;
- Mevr. A. TURTELBOOM wordt benoemd tot Minister van Migratie- en asielbeleid.
- De heer E. SCHOUPPE, senator, wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister ;
- De heer C. DEVLIES, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister ;
- De heer B. CLERFAYT, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën ;
- De heer O. CHASTEL, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken ;
- De heer F. LALOUX wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschap¬pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden ;
- Mevr. J. FERNANDEZ-FERNANDEZ, wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ;
- De heer M. WATHELET, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister,
en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegvoegd aan de Minister van Werk.

De eedaflegging van de Ministers en van de Staatssecretarissen vindt plaats om 13 uur op het Kasteel te Laken.

Zie ook:
Plaats: