Tentoonstelling - Opening Koninklijk Paleis

  • 20/07/2007

De Koningin, Prins Filip en Prinses Mathilde, wandelen in het Paleis te Brussel, "Wetenschap en Cultuur op het Paleis" in.

Het streefdoel blijft maar het aanbod groeit : Tijdens de jaarlijkse opening van het Paleis voor het publiek - van 25 juli tot 16 september 2007 - bundelen het Federaal Wetenschapsbeleid, het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting en Technopolis hun krachten om de talrijke Paleisbezoekers opnieuw te sensibiliseren voor de alomtegenwoordigheid en het belang van de wetenschap, maar dit jaar ook van cultuur in de huidige samenleving.

De Vorsten en de verantwoordelijke beleidsdragers ontdekken samen met een jong publiek de tentoonstelling. Net vóór dat bezoek wordt een persconferentie georganiseerd.

Het Federaal Wetenschapsbeleid en zijn Interuniversitaire Attractiepolen : Een voorloper van de Europese Onderzoeksruimte.

Het Federaal Wetenschapsbeleid verwelkomt dit jaar het publiek in een totaal verduisterde Vlaamse Zaal. De bezoeker maakt er, via een levendige filmprojectie, kennis met een aantal Belgische onderzoeksnetwerken - de "Interuniversitaire Attractiepolen". De film toont op een ongewone en leuke manier onderzoeksterreinen zoals geschiedenis, geologie, fysica, taalkunde, nanotechnologie. In het kort, de onderzoeksthema's van 250 Belgische vorsers en hun 75 Europese partners. In het Blauw Salon brengt deze administratie meteen een primeur mee: de maquette van het polaire onderzoekstation in Antarctica 'Princess Elisabeth'.

Het Interuniversitaire Attractiepolen programma is een onderzoeksprogramma dat bestaat uit topnetwerken voor fundamenteel onderzoek. Het streeft naar een duurzame en gestructureerde samenwerking tussen uitmuntende onderzoeksteams die tot universiteiten van verschillende Gemeenschappen behoren.

www.belspo.be/iap

Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting: 20 jaar kunstschattenjacht :

Ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag organiseert het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting in het Paleis te Brussel een uitzonderlijke restrospectieve tentoonstelling van talrijke topstukken die over de jaren heen verworven werden. Ze loopt door tot in het BELvue museum.

Het in 1987 opgerichte Fonds beoogt het behoud van het Belgische kunsterfgoed uit alle periodes. Het slaagde erin meer dan vier duizend kunstwerken en vijf historische archieffondsen ter beschikking van allen te stellen, meestal op verzoek van musea. De jongste aanwinst, een reeks prachtige meubels van Victor Horta, werd door een internationale jury uitverkoren. Door zijn jarenlange ervaring werd het Fonds een belangrijke medespeler in erfgoedbescherming. Het stelt die ervaring ook ter beschikking van mecenassen die gelijkaardige idealen koesteren, o.a. door het opstarten van fondsen op naam binnen de Koning Boudewijnstichting.

www.roerend-erfgoed.be

Experimenteer met Technopolis ! :

Experimenteer mee met Technopolis & Het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie trakteert de bezoeker op heel wat experimenteerplezier. Kom mee knutselen in de workshops, experimenteer met interactieve opstellingen en ontdek de wetenschap die schuilgaat achter tal van zaken uit het dagelijkse leven. De interactieve tentoonstelling "Illusies" (ononderbroken open van 10u00 tot 17u00) laat je ontdekken hoe je door de grijze cellen bedrogen kan worden: Stilstaande beelden lijken te bewegen en dubbelzinnige en onmogelijke tekeningen spelen met je brein. Drie toffe workshops worden elke dag tussen 14u00 en 17u00 voorgesteld : Een raket bouwen en lanceren, met een "boemerol" experimenteren, een kleurrijke tol maken bij het ronddraaien komt er bovendien een mooie tekening tevoorschijn.

Wetenschap populariseren is de kernopdracht van Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie te Mechelen. Omdat niet iedereen uit zichzelf wetenschap opzoekt, trekt het doe-centrum er regelmatig zelf op uit om wetenschap op een leuke manier aan de man te brengen. Men kan Technopolis dan ook tegenkomen op onverwachte plaatsen en momenten, om het publiek op een interactieve manier te laten kennismaken met wetenschap en technologie. Op deze manier tracht Technopolis in opdracht van de Vlaamse Regering ook een moeilijk te bereiken doelgroep aan te spreken. Het publiek ontdekt op deze manier dat er heel wat wetenschap schuilgaat achter tal van zaken uit het alledaagse leven en dat wetenschap bovendien heel leuk kan zijn !

www.technopolis.be

Praktisch : Koninklijk Paleis van Brussel
Alle dagen (uitgezonderd maandag) van 25 juli tot 16 september 2007 van 10u30 tot 16u30.
Toegang gratis.

Plaats: