Verdrag van Rome

  • 24/03/2007

De Koninklijke Familie sluit zich nauw aan bij de feestelijkheden georganiseerd in Brussel om de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome te vieren.
Koningin Fabiola, Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen in de namiddag het concert in Bozar te Brussel bij.
De Koning, de Koningin, Koningin Fabiola, Prins Filip en Prinses Mathilde wonen het Symposium op het Koninklijk Paleis bij. De Koning houdt er een toespraak.
De Koning, de Koningin, Koningin Fabiola, Prins Filip, Prinses Mathilde, Prinses Astrid en Prins Lorenz zijn 's avonds tijdens het concert op het Atomium aanwezig.

Plaats: