Wereldaidsdag

  • 30/11/2007

Aan de vooravond van Wereldaidsdag wil Prinses Mathilde, als speciaal vertegenwoordiger voor UNICEF en UNAIDS voor kinderen en AIDS, initiatieven in België onder de aandacht brengen die jongeren bij deze problematiek betrekken. In de voormiddag neemt de Prinses deel aan een gesprek met jongeren rond de HIV/AIDS problematiek. De Belgische jongeren komen uit scholen uit de drie gemeenschappen die sterk betrokken zijn bij activiteiten rond de AIDS-problematiek . Twee jongeren uit Sierra Leone nemen ook deel aan dit gesprek, dat plaatsvindt in de gebouwen van UNICEF te Brussel. Het gesprek is in de eerste plaats gericht op de impact van AIDS op jongeren, in Sierra Leone en in België en op de rol die jongeren kunnen spelen in de strijd tegen AIDS. In de namiddag gaat de Prinses naar het Tropisch Instituut te Antwerpen. Ze heeft er een gesprek met jongeren en enkele experten die 's ochtends aan een symposium met als thema "HIV/AIDS en jongeren" deelnemen. De nadruk bij deze ontmoeting ligt op de preventie bij jongeren en de behandeling en psychosociale opvang van HIV-positieve jongeren zowel in Afrika als binnen de Afrikaanse gemeenschap in België.

Zie ook: