Belgodyssée - Jonge journalisten

  • 17/12/2009
Zie ook:

 

Mijnheer de Eerste Minister,

Excellenties,

Dames en Heren,

Beste Laureaten,

 

Vijf edities van Belgodyssee liggen achter ons. Vijf maal wedstrijd, en avontuur; vijf maal een prachtige samenwerking tussen jongeren, over de grenzen van onze Gemeenschappen heen. En ook voor de vijfde maal, veel inzet door u allen, voor en achter de schermen. Tachtig laureaten namen sinds 2005 de uitdaging op; zij deden een interessante professionele ervaring op, en velen hielden er een hechte vriendschap aan over.

 

Belgodyssee is een buitengewoon stimulerend project. Ik draag het daarom een warm hart toe. Jongeren samen op pad sturen om elkaar te leren kennen, om van elkaar te leren, om ideeën en kennis uit te wisselen, en om tot slot, samen, onder tijdsdruk, meerdere mediaproducten te realiseren. Dit avontuur kan alleen maar slagen met de steun van velen: de betrokken radio- en televisiezenders, onze structurele partners, de Kanselarij van de Eerste Minister, de professionele begeleiders van de jongeren, hun schooldirecties, en niet in het minst hun ouders. Aan U allen, mijn welgemeende dank en van harte proficiat. Maar ik wil vandaag, op deze vijfde verjaardag, heel speciaal alle laureaten feliciteren. En tot de laureaten van Belgodyssee 2009 wil ik zeggen: Wees fier op uw durf, uw zin voor initiatief, uw openheid naar de andere, en wat u hebt gepresteerd.

 

Al wie de reportages heeft kunnen beluisteren, de artikels heeft gelezen of de blogs heeft kunnen consulteren, heeft niet alleen de hoge kwaliteit ervan kunnen vaststellen, maar heeft ook een indruk gekregen van het hoge ritme waaraan diende te worden gewerkt voor en tijdens de opdracht. Het was inderdaad geen gezondheidswandeling. Opzoekingswerk, voorbereiding, uitvoering van de taken, montage, schrijven, met woorden beeld maken voor de luisteraars, een hele uitdaging. Opnieuw heeft het me verrast hoe u, overal in ons land, pittoreske en authentieke plaatsen vond om te laten ontdekken, en landgenoten met een origineel verhaal voor een interview.

 

Het was ook indrukwekkend vast te stellen bij het lezen van de blogs, hoe bij alle teams een initieel gevoel van onzekerheid, stress en angst voor het onbekende in de eerste dagen, zeer snel plaats maakte voor zelfverzekerdheid, durf, ontdekking, enthousiasme, om te eindigen in vriendschap.

 

Belgodyssee kadert perfect in de opdracht van het Fonds dat mijn naam draagt: mensen met elkaar in contact brengen, over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Door ontmoeting groeit immers wederzijds respect, en we bouwen op die manier mee aan een harmonieuze verhouding tussen onze landgenoten. In het tienjarig bestaan van het Fonds hebben meerdere tienduizenden landgenoten aldus elkaar leren kennen, via diverse projecten van het Fonds, of gesteund door de Fonds. Bijna altijd was de vaststelling nadien dezelfde: wie deelnam besefte niet dat we zo weinig van elkaar weten en toch zo veel gemeen hebben; dat er zoveel raakvlakken zijn, en het zo eenvoudig is om samen te werken, elkaar te begrijpen, elkaar te respecteren.

 

Het Fonds zal dan ook in de toekomst onverminderd zijn werk blijven doen als platform voor ontmoeting, als catalysator of stimulans voor wederzijdse "samen - werking", en "samen - beleving".

 

Excellenties,

Dames en Heren,

 

Ik wil het graag met U allen even hebben over twee bijzondere aspecten, die me zeer nauw aan te hart liggen.

 

Meertaligheid:

 

Ik ben bijzonder tevreden dat in de loop van het selectieproces steeds meer aandacht ging naar de bekwaamheid van de kandidaten om zich in de andere landstaal te kunnen uitdrukken. Ik wil alle laureaten, en alle jongeren in het algemeen, stimuleren om hun kennis van onze landstalen en andere talen verder te ontwikkelen. De kennis van elke nieuwe taal biedt bijkomende en bredere professionele mogelijkheden. Maar ze geeft ook een kijk op andere culturen, andere mensen en werelden. Dit leidt tot verdraagzaamheid, wederzijds begrip en respect. Het belang hiervan in een wereld die, zeker voor uw generatie, steeds meer inter-geconnecteerd zal zijn, kan niet genoeg benadrukt worden. Ik hoop dat al wie zorg draagt voor onze kinderen tijdens hun groeiproces, hiervoor de noodzakelijke stimuli blijft aanreiken.

 

Een tweede aspect dat ik even wil onder de aandacht brengen, is het opnemen van verantwoordelijkheid. U heeft er voor gekozen om een hogere vorming binnen de journalistiek te volgen, en velen onder u zullen hun loopbaan uitbouwen in de media en communicatie. Dat is reeds zo voor meerdere laureaten van de vier vorige edities. We weten allen hoe groot de invloed is van de media in onze maatschappij, in ons dagelijks leven. Via uw werk gaat U de beeldvorming van lezers, kijkers en luisteraars mee helpen aansturen. Het is belangrijk om dit te doen met zin voor verantwoordelijkheid en met grote aandacht voor menselijkheid. Zo gaat U mee werken aan de uitbouw van een respectvolle maatschappij en een open wereld, waarin op een constructieve wijze aan debat kan worden gedaan.

 

Beste laureaten,

 

Ik hoop dat U de prille vriendschappen die zijn ontstaan, zult koesteren, en verder uitbouwen. Ik wil dan ook mijn toespraak eindigen met de woorden van één van u, Sung-Shim, die op stap ging met, - zoals ze schreef-, "Mam'zelle Saartje", en haar lange Blog eindigde als volgt: « Voilà une grosse tartine mais j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit, tant ces derniers jours ont été un concentré d'expérience, d'émotion et de plaisir. Merci pour tout. C'était génial. »  Fin de citation.

 

Ik dank U.