Europese Ontwikkelingsdagen

  • 06/12/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

 

Les Journées Européennes du Développement sont un lieu de rencontre exceptionnel entre tous les acteurs du développement. Je salue les initiateurs de ce projet et me réjouis de la tenue de cet événement ici à Bruxelles à l'occasion de la Présidence belge de l'Union Européenne.

Les Journées Européennes du Développement sont aussi l'occasion de réfléchir ensemble au développement, à ses perspectives et à ses défis. Je suis très heureux, aujourd'hui, de pouvoir contribuer à cette réflexion.

 

Développer tout homme mais aussi tout l'homme, pour le rendre libre et capable de prendre son destin en mains. Ce sont là, à mes yeux, la clé et l'objectif ultime du développement.

 

Développer tout homme,  d'abord.

 

Un tournant dans notre vision du développement a été l'émergence du concept de développement durable au Sommet de Rio. Le développement durable a fait reculer les frontières du développement en l'élargissant dans le temps (par son souci des générations futures), dans l'espace (par l'implication de tous) et dans sa portée (par ses dimensions sociale, économique et environnementale).

Le développement durable a véritablement jeté les bases d'une coopération entre les peuples, d'une solidarité entre les générations.

 

Développer tout l'homme, ensuite

 

C'est ma conviction profonde : le développement ne sera vraiment durable que s'il s'adresse à l'homme tout entier, s'il développe l'homme dans toutes ses dimensions.

 

Het is namelijk niet voldoende enkel materiële welvaart na te streven. Dat werd duidelijk aangetoond door Amartya Sen, de geestelijke vader van de index van de menselijke ontwikkeling, zoals die ondertussen gebruikt wordt door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Als men de mens niet in al zijn facetten ontwikkelt, als men nalaat een beroep te doen op al zijn capaciteiten, dan laat men de formidabele creativiteit en het uitzonderlijke potentieel die in elke mens, in elk volk aanwezig zijn, niet tot hun recht komen.

Dat zou een verlies betekenen voor de ontwikkeling van allen, zowel in het Zuiden als in het Noorden, want het zou ons de enorme rijkdom ontnemen die de menselijke diversiteit te bieden heeft; een diversiteit die het ons mogelijk maakt samen te bouwen aan een project waar iedereen zich bij betrokken voelt.

Diversiteit wordt in de eerste plaats belichaamd door culturen en tradities. Om open te staan voor de wereld moet men weten wie men is en zijn « roots » goed kennen. Ik waardeer in dit verband het voortreffelijke werk van het Museum voor Centraal-Afrika in Tervuren, dat in partnerschap met musea in Afrika en in samenwerking met de diaspora in Europa de Afrikaanse culturen valoriseert.

Maar onder diversiteit verstaan we ook die van elke mens. Laten we immers niet vergeten dat culturen ten dienste staan van de ontplooiing van de mens, en niet andersom.

Excellenties,

Dames en Heren,

De MDG + 10-top die in september jongstleden in New-York plaatsvond en de conferentie van Cancun die momenteel aan de gang is, maken ons duidelijk hoe groot de uitdagingen zijn die ons te wachten staan.

We zullen die uitdagingen enkel kunnen aangaan door ons open te stellen voor diversiteit die gebaseerd is op gemeenschappelijke menselijke waarden en dankzij een ontwikkeling die steunt op de mens in zijn geheel.

 

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

 

Le développement de tout homme passe par le développement de tout l'homme car il est fondé, en fin de compte, sur une rencontre mutuelle et enrichissante de nos différences, c'est à dire sur notre diversité.

Je vous remercie.