Toespraak van Prins Filip - Prijs Belgodyssée 2010

  • 22/12/2010
Zie ook:
Thema:

Dames en Heren,

Het stemt me bijzonder gelukkig om vandaag kennis te maken met de laureaten van de Belgodysseewedstrijd 2010, en ze te lauweren voor wat ze hebben verwezenlijkt.

Sinds 2005 kregen bijna 100 Belgische jongeren via Belgodyssee steun om tussen hun studies journalistiek en hun professionele loopbaan, een unieke ervaring op te doen. Maar Belgodyssee gaat niet alleen over passie voor journalistiek. Belgodyssee staat ook voor ontdekking, ontmoeting, dialoog en een evenwichtige samenwerking tussen Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen in ons land. Als daar ook nog vriendschappen voor het leven uit ontstaan, is elke nieuwe editie geslaagd.

Het concept van Belgodyssee is in die zin een perfecte illustratie van wat het Fonds al meer dan tien jaar doet: mensen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en te ontdekken, om elkaar zo beter te leren begrijpen en te respecteren. Zo worden cliché's doorbroken, en perceptie stapsgewijs vervangen door kennis van en waardering voor de andere. Onlangs nog kwam ik, in het kader van andere projecten van of met het Fonds, herhaaldelijk in contact met bedrijfsleiders uit de verschillende Gewesten van ons land. Het was fijn om te zien hoe snel er een dynamiek ontstaat, en talloze gemeenschappelijke interesses, bezorgdheden en uitdagingen met elkaar worden gedeeld. We blijven binnen het Fonds trouwens creatief op zoek gaan naar nieuwe paden om landgenoten de kans te geven elkaar te ontmoeten, of om interessante projecten met dezelfde finaliteit te erkennen en te ondersteunen. In die optiek zullen in de lente van 2011 de eerste prijzen van het Prins Filipfonds worden bekendgemaakt.

Het was een uitstekend idee om tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie met Belgodyssee de Europese toer op te gaan, en contacten te leggen met Europese burgers in ons land. Bij Belgodyssee gaat het er immers om, naar de andere toe te gaan. We doen dit in België, maar het Europees project is eigenlijk identiek, alleen op een andere schaal.

Meertaligheid en mobiliteit zijn hiervoor onontbeerlijk, en onlosmakelijk met elkaar verbonden, in België, en in Europa. Het belang dat de Europese Commissie eraan hecht voor de toekomst van onze jongeren is er het beste bewijs van. In de 2020-strategie werd onlangs het project "Jeugd in beweging" gelanceerd. Mobiliteit van studenten en jongeren staat hierin centraal, als drager voor de individuele ontplooiing en de verdere ontwikkeling van taalvaardigheden en interculturele competenties.

Specifiek in de journalistiek komt daar volgens mij nog een factor bij. Meertaligheid en de bereidheid om op ontdekking te willen gaan naar de andere, binnen het eigen land en in het buitenland, moet toelaten op een correcte en objectieve wijze aan verslaggeving te doen, vanuit kennis en ervaring, op basis van feiten, en zonder vooroordelen.

Dames en heren, onze laureaten mogen terecht fier zijn op de prestaties die ze onder hoge tijdsdruk hebben moeten leveren, en die moesten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Maar bovenal wil ik hen feliciteren met hun dynamische ingesteldheid, hun openheid voor het onbekende, voor de ontdekking van andere mensen en culturen.

Beste laureaten, het was hartverwarmend vast te stellen hoe spontaan en opgewekt jullie met elkaar omgingen. Ik ben ook onder de indruk van jullie kwalificaties. Velen onder jullie hebben al één of meerdere diploma's op zak, hebben gereisd of gestudeerd in het buitenland, of via Erasmus Belgica binnen een andere taalgemeenschap in België. Ik wil mij daarom ook richten tot jullie ouders die hier vandaag aanwezig zijn, en tot jullie opleidingsverantwoordelijken. Dames en heren, u hebt hen met succes mee begeleid tot waar ze vandaag staan. Proficiat daarvoor.

Een bijzondere groet ook aan alle aanwezige "oud"-laureaten. Wij zijn blij om jullie terug te zien. Ik hoop van ganser harte dat de dankzij Belgodyssee ontstane vriendschappen bestendigd worden, en dat ze ook in jullie professionele leven een toegevoegde waarde krijgen. We zullen binnen ons beheerscomité onderzoeken hoe we binnen de website van het Fonds een platform voor elektronische ontmoeting kunnen creëren, waarop de laureaten elkaars levenstraject kunnen blijven volgen.

Dank ook aan alle dragers van dit project: de structurele partners, VRT en RTBf, de kanselarij van de Eerste Minister, L'Avenir, Metro en Brussels Airlines. Een bijzonder woord van dank voor Adrien Joveneau en Kathy Lindekens, en hun medewerkers in de schaduw. Het siert u dat u bij uw drukke bezigheden tijd vrijmaakt om jongeren tijdens dit traject te begeleiden.

Tot slot wil ik aan alle laureaten zeggen, - en dit ongeacht of jullie vandaag een speciale prijs ontvangen of niet - : jullie zijn allen winnaars, want jullie hebben jezelf overtroffen, en jullie hebben de durf gehad om je in het onbekende te wagen. Ik wens jullie allen heel veel geluk in jullie latere loopbaan, en in het leven.

Ik dank u.