Toespraak van Prins Filip - Vocatio - 50ste verjaardag

  • 17/05/2013
Zie ook:
Plaats:

Dames en Heren, beste laureaten en oud-laureaten,

Prinses Mathilde en ikzelf zijn blij samen met u deze 50ste verjaardag van de stichting Vocatio te mogen meemaken. Onze hartelijke gelukwensen gaan naar de leden en ereleden van de raad van bestuur, naar de juryleden, naar de leden van het dagelijks bestuur en natuurlijk naar alle laureaten van deze 50ste editie. 

De stichting Vocatio heeft sinds al die jaren, zoals de voorzitter het zonet aanhaalde, prachtig werk geleverd door uiteenlopende talenten concreet te ondersteunen en te helpen tot ontplooiing te komen in dienst van de hele samenleving.

 Een roeping is een overtuiging dat je iets kan en moet doen.  Het is, te midden de aarzelingen van deze tijden, een sereen bewustzijn dat je voor iets mag gaan waar je je goed in voelt. 

 U hebt een roeping ervaren, een appel, u hebt zich aangetrokken gevoeld voor de verwezenlijking van een project dat voor u zin heeft, dat u heeft toegelaten uzelf duurzaam in te zetten en integraal beschikbaar te stellen, voor uw eigen goed en voor het goed van anderen.  In een tijdperk waar zo velen twijfelen, hebt u het geluk gehad een innerlijke zekerheid te ervaren die een weg geworden is, een engagement, een toekomstbelofte.

Bewust van uw gaven, hebt u ze doen groeien.  U hebt uzelf overtroffen in uitmuntendheid, omdat u, in het diepste van uzelf, iets bezat dat u oversteeg, en dat, eens verwezenlijkt, een troef geworden is voor allen.

U hebt bewust gekozen om op uw talenten voort te bouwen. Sommigen onder u hebben zelfs van hun ervaring van de menselijke broosheid een sterkte kunnen maken.

De stichting Vocatio heeft u daarin geholpen én vertrouwd.   Alles steunt dan op een daad van vertrouwen in wat u voor de toekomst kunt betekenen.

Dames en Heren, moge de dynamiek die uitgaat van het samengaan van talent en vertrouwen, in alle geledingen van onze samenleving blijven doordringen.

Prinses Mathilde en ik wensen u allen heel veel succes toe.