Toespraak van Prinses Mathilde - Vertrouwenscentra Kindermishandeling - 25ste verjaardag

  • 08/11/2012
Zie ook:
Thema:

Excellenties,

Dames en Heren,

Gelukkig behoren we tot die landen waar de strijd tegen kindermishandeling en kinderverwaarlozing al jaren gevoerd wordt. En ook dit internationaal symposium met vertegenwoordigers van verschillende disciplines heeft de ambitie om dezelfde taal te spreken over zo een moeilijk onderwerp als kindermishandeling. We kunnen hierbij steunen op 25 jaar expertise van de vertrouwenscentra tegen kindermishandeling. En ik wens alle medewerkers van deze centra mijn erkentelijkheid te betuigen voor hun continue inzet.

Kindermishandeling is helaas van alle tijden. Het doet zich bovendien niet alleen voor in verre landen. Ook bij ons bestaat er nog steeds bezorgdheid in dat opzicht. De vertrouwenscentra in België spelen een cruciale rol in het leven van vele kinderen en jongeren evenals van hun ouders en opvoeders. Deze vertrouwenscentra zetten zich ten volle in om het welzijn en de geborgenheid van vele kinderen en jongeren veilig te stellen, niet alleen als slachtoffer maar ook als toeschouwer van huiselijk geweld. Onderzoek heeft vastgesteld dat de oorzaken van kindermishandeling overwegend hun oorsprong vinden bij enerzijds een gebrek aan een gevoel van eigenwaarde, en anderzijds de economische situatie van het gezin.

Het is voor u een beloning te weten dat vele kinderen en ouders vandaag snel geholpen worden, en dat overlijden door kindermishandeling in ons land gelukkig een uitzondering is geworden. Er wordt zelfs voorzichtig vastgesteld dat minder ouders hun kinderen fysiek slaan, en er minder seksueel misbruik gepleegd wordt in gezinnen. Als kinderartsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal assistenten, leerkrachten, parketmagistraten, psychiaters en andere specialisten, vertegenwoordigt u hier verschillende disciplines. U wordt dagelijks geconfronteerd met slachtoffertjes die in hun eigen vertrouwde omgeving gekwetst worden; kinderen en jongeren voor wie het gezin geen veilige thuis meer is, geen warm nest waarin ze kunnen opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

For this reason, today's international gathering of eminent experts is very important. In a moment we will listen to their views and insights on the problem of child abuse and neglect. It is sad to see that even today so many families fail - for various reasons - in their duty towards their children. And the taboo is still big, although social concern over the issue is growing. Confidential Centres on Child Abuse and Neglect are a response to a real need in society.

Every child is different, and so is the impact of childhood trauma and its consequences for young people. We must focus on finding strategies both for society and for families. For this is a very complex issue with many root causes. A variety of different disciplines are involved. It is important, then, for experts like you to meet and to discuss all aspects of the problem, so as to develop a coherent approach, starting from the suspicion of child abuse, through to its diagnosis and methods for dealing with it. Continued scientific research on these traumatic youth experiences is required. And it should be translated into everyday prevention and care as smoothly as possible.

Ladies and Gentlemen,

I believe that raising awareness of this problem, and prevention, are equally crucial to forestalling the maltreatment of children. We must create a child-friendly environment in which youngsters do not have to face these risks and are well protected from injury - be it physical, emotional, psychological or sexual.

Another issue I feel strongly about is violent behaviour within peer groups. Bullying, including sexual violence, is on the rise, despite prevention campaigns at various levels. This most worrying social phenomenon may be even more widespread than previously thought.  A holistic approach is needed to reduce these problems in the longer term. Greater investment in young people, starting at a very young age, is necessary not only to prevent, but also to stop, this kind of abusive behaviour, which undoubtedly leaves scars that last long after the trauma occurs.

Dames en Heren,

U staat voor een uitdagende opdracht, waarvoor niet zomaar één universele oplossing voorhanden is. Ik steun u in uw zoektocht naar antwoorden. Ik steun uw blijvend engagement.  Kindermishandeling is een complex fenomeen dat van u dagelijks grote inspanningen vergt op menselijk vlak. Ik hoop dat u  iedere dag de kracht vindt om blijvend werk te maken van die ene zin die dokter Henry Kempe, een u welbekende kinderarts, 50 jaar geleden al schreef: "It should never hurt to be a child".

Ik dank u

Thank you.