Koning Filip

Koning Filip werd geboren te Brussel op 15 april 1960. Hij is de oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola.

Op 4 december 1999 huwt Prins Filip met Juffrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz.

Het prinselijke paar heeft vier kinderen: Prinses Elisabeth, geboren op 25 oktober 2001, Prins Gabriël geboren op 20 augustus 2003, Prins Emmanuel geboren op 4 oktober 2005 en Prinses Eléonore geboren op 16 april 2008.

Na zijn humaniora, in het Nederlands en in het Frans, vervolgt hij zijn studies aan de Koninklijke Militaire School waar hij afstudeert in 1981. Daarna behaalt de Prins achtereenvolgens de brevetten van gevechtspiloot (1982), parachutist en commando waarna hij het bevel voert over een peloton bij het 3de Bataljon Parachutisten. In 2001 wordt hij bevorderd tot Generaal-majoor bij de Land- en Luchtcomponent en Divisie-admiraal bij de Marinecomponent. In 2010 wordt de Prins bevorderd tot Luitenant-generaal en Viceadmiraal.

Prins Filip vervolledigt zijn universitaire vorming aan het Trinity College van de Universiteit van Oxford (Groot-Brittannië) en aan de Graduate School van de Universiteit van Stanford in Californië (VSA) waar hij, in 1985, het diploma van “Master of Arts” in de Politieke Wetenschappen behaalt.

In 2002 verleenKoning Albert II, Prinses Elisabeth en Pris Filipt de Katholieke Universiteit van Leuven hem de titel van Doctor Honoris Causa.

Wegens de immer toenemende activiteiten van de Prins wordt, in 1992, het Huis van Prins Filip opgericht.

Op 6 augustus 1993 aanvaardt de Prins, in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad, het Erevoorzitterschap van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH), die in 2003 vervangen wordt door het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH). Hij volgt er zijn vader op die deze functie uitoefende sedert 1962.

In deze hoedanigheid heeft hij sindsdien bijna zeventig belangrijke economische zendingen geleid, met als meest recente : India, Brazilië, Oekraïne en Kazakhstan (2010), Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, China en Chili (2011), Vietnam, Japan, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland (2012), Thailand en de Verenigde Staten (2013).

Op 21 juni 1994 legt de Prins de eed af als senator van rechtswege.

Naast de vele officiële verplichtingen verdiept de Prins zich vooral in de studie van zijn land, de rol en het imago van België in de wereld en in zijn internationale relaties.

De Prins is ook bijzonder geïnteresseerd in de leefwereld van de jongeren en hun integratie in de maatschappij van morgen. Hij bezoekt daarvoor regelmatig scholen en universiteiten, maar volgt ook van zeer nabij sociale knelpunten zoals werkloosheid en de strijd tegen armoede en uitsluiting.

In mei 1997 aanvaardt de Prins het Erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, opgericht naar aanleiding van de Conferentie van Rio.

Het Prins Filipfonds, opgericht in 1998, heeft tot doel mensen en verenigingen van de drie gemeenschappen met elkaar in contact te brengen.

In 2003 neemt Prins Filip ook het Erevoorzitterschap op zich van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Sedert 2004 is Prins Filip ook Erevoorzitter van de Europese Tak van de Club van Rome en van de Internationale Poolstichting.

In mei 2004 behaalt Prins Filip zijn brevet van privaat helikopterpiloot.

De zeldzame momenten dat hij vrij is spendeert de Koning thuis met zijn familie. De Koning houdt eveneens van lezen, in het bijzonder onderwerpen verwant met de problemen en uitdagingen waarmee mannen en vrouwen geconfronteerd worden in de huidige samenleving. Om zijn fysieke conditie op peil te houden beoefent hij regelmatig sport.

Verjaardag

Koning Filip is geboren op 15 april 1960