Prins Laurent

Prins Laurent

Prins Laurent, de jongste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola, is op 19 oktober 1963 te Brussel geboren.

Hij doet zijn middelbare studies, gedeeltelijk in het Nederlands, aan het Pius X College te Antwerpen en, gedeeltelijk in het Frans, in de Koninklijke Kadettenschool te Laken (Brussel). Daarna gaat hij naar de Koninklijke Militaire School. Wanneer hij deze school verlaat, kiest hij om bij de Marine te dienen, zoals zijn vader dat reeds voor hem had gedaan.

Hij krijgt zijn marinevorming aan boord van verschillende fregatten en mijnenjagers. In september 1985 wordt hij tot Vaandrig-ter-Zee 2de klasse benoemd en op 30 oktober van datzelfde jaar legt hij de eed als officier af. Zoals alle andere dekofficieren van de Marine moet hij zich in een of ander activiteitsdomein specialiseren. Prins Laurent kiest voor de specialiteiten : duiker en helikopterpiloot.

Op 20 juli 1989 overhandigt zijn vader Prins Albert, Prins van Luik, toen Divisieadmiraal, op de Burg in Brugge hem het kenteken van duiker tijdens een plechtige wapenschouwing ter gelegenheid van de Dag van de Marine. In september 1989 wordt Prins Laurent bevorderd tot Luitenant-ter-zee. Enkele maanden later, na zijn vorming te hebben voltooid, overhandigt wijlen Koning Boudewijn, zijn oom, hem de vleugels van helikopterpiloot. Prins Laurent werd op 15 november 1994 tot Fregatkapitein bevorderd.

Eens zijn militaire vorming beëindigd, vertrekt Prins Laurent naar de Verenigde Staten waar hij stage loopt in verschillende privébedrijven uit de farmaceutische, luchtvaartkundige en vrijetijdssector, vervolgens bij het Internationaal Monetair Fonds, bij de Wereldbank, alsook bij de Verenigde Naties in het kader van de programma's voor ontwikkeling en leefmilieu.

Terug in België volgt hij een stage van verschillende maanden bij de Europese Commissie waar hij deelneemt aan reflecties over de kwaliteit van het leven en van het leefmilieu. Hij ontvangt de Prijs Emile Noël voor zijn originele bijdrage tot de Europese eenmaking.

In 1994 wordt Prins Laurent Voorzitter van een v.z.w. die tot doel heeft ieder initiatief te nemen inzake natuurbehoud en verspreiding van schone technologie, met inachtneming van de economische en sociale aspecten. Deze vereniging, die de naam "Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie" (KINT) draagt, vervult een nuttige rol door het beleid van de Gewestregeringen inzake natuurbehoud en schone technologie te steunen en te promoten. Het KINT heeft zijn activiteiten gestopt in 2009.

Prins Laurent is Voorzitter van de Stichting, die naar hem is genoemd, voor het welzijn van huisdieren en wilde dieren. Opgericht in 1995, beoogt deze stichting een verbetering in de relaties tussen de mens en de dierenwereld. De Prins is eveneens Voorzitter van de "European Research Group for Alternative Toxicity Testing" (ERGATT).

Overeenkomstig de Grondwet is Prins Laurent senator van rechtswege. Hij legde op 31 mei 2000 de grondwettelijke eed af.

Prins Laurent is eveneens Erevoorzitter van het Nationaal Orkest van België.

Het huwelijk van Prins Laurent met Mejuffrouw Claire Coombs werd op 12 april 2003 voltrokken in Brussel.

Mejuffrouw Claire Coombs kreeg op de dag van haar huwelijk, door Koninklijk Besluit van 1 april 2003, de titel van Prinses van België.

Het prinselijke paar heeft een dochtertje, Prinses Louise, geboren op 6 februari 2004, en twee zonen, Prins Nicolas en Prins Aymeric, geboren op 13 december 2005.

Prins Laurent werd op 26 juni 2004 tot de gSraad van Kapitein-ter-Zee benoemd.

Het prinselijke paar heeft een dochtertje, Prinses Louise, geboren op 6 februari 2004, en twee zonen, Prins Nicolas en Prins Aymeric, geboren op 13 december 2005.

Verjaardag

Prins Laurent is geboren op 19 oktober 1963