Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting
FOD Kanselarij

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke instelling van openbaar nut.

Ze werd opgericht in 1976, dankzij de giften van de bevolking aan haar Vorst naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn.

De stichting neemt allerhande initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking op economisch, maatschappelijk, cultureel en wetenschappelijk vlak.

Mede dank zij de wisselwerking met overheidsinstellingen, verenigingen, ondernemingen en met de burgers kon de stichting uitgroeien tot een instelling die algemene erkenning geniet en die een bijzondere plaats inneemt in ons land.

Haar meerwaarde ligt in haar hefboomeffect, haar forumfunctie en haar inspirerende toekomstverkenning.

Via de honderden projecten die ze in het binnen- of buitenland opzet of ondersteunt, wil de Koning Boudewijnstichting de maatschappelijke uitdagingen en problemen aanpakken.

In dat verband stimuleert ze solidariteit en vrijgevigheid en treedt ze op als katalysator voor duurzame veranderingen.

Contact:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-511.18.40
www.kbs-frb.be
info@kbs-frb.be