Koningin Fabiolafonds voor de Geestelijke Gezondheid

Koningin Fabiola

Platform voor uitwisseling van ideeën en nieuwe initiatieven

Activiteiten opzetten op nationaal en regionaal vlak rond geestelijke gezondheid en uitwisseling van ideeën en ‘good practices' binnen en buiten de zorgsector.

Het Koningin Fabiolafonds werd opgericht op 10 oktober 2004 - Werelddag van de Geestelijke Gezondheid - in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en continueert de werking van de voormalige Koningin Fabiolastichting

De algemene doelstelling van het Fonds bestaat erin activiteiten op te zetten en projecten te ondersteunen met betrekking tot de geestelijke gezondheid en de uitwisseling te bevorderen van ideeën en 'good practices' tussen organisaties en verenigingen in en buiten de zorgsector.

De vijf specifieke doelstellingen zijn:

 • het belang van geestelijke gezondheid in onze samenleving duidelijk stellen
 • gebruikers en hun families betrekken in inhoud en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
 • zorgverleners werkzaam in de diverse zorgvormen van de geestelijke gezondheid ondersteunen
 • de diverse betrokken geledingen en actoren stimuleren tot actieve participatie in het optimaliseren van de geestelijke gezondheid
 • de reflectie ondersteunen met betrekking tot bepaalde probleempunten in de geestelijke gezondheids(zorg)

Werk en geestelijke gezondheid : een prioriteit

Met het boek "Dicht bij de mensen" (ed.2005 - Koning Boudewijnstichting) als inspiratiebron werkt het Fonds vanaf 2007 met driejaarlijkse cycli rond één van de thema's uit het boek.
De eerste driejaarlijkse cyclus (2007-2009) heeft als thema Werk en geestelijke gezondheid. Zowel de uitval uit het arbeidscircuit als de (re-)integratie via arbeid van mensen met psychische problemen komen aan bod.

Daarom organiseerde het Koningin Fabiolafonds rond dit thema een overlegproces met de actoren op het terrein. Op 5 juni en op 20 september 2007 vond een rondetafel plaats om het terrein te verkennen, ervaringen uit te wisselen en 'good practices' in het licht te stellen.

De resultaten van deze rondetafels werden vertaald in een projectoproep ter ondersteuning van innoverende initiatieven in het werkveld. Resultaten én projectoproep werden voorgesteld op 9 november 2007 in het Dr. Guislain Museum in Gent ter gelegenheid van de viering "Koningin Fabiola: 40 jaar aandacht voor de geestelijke gezondheid".

De oproep 'Anders' op het werk. Ervaring als deskundigheid had als doel het belang van de ervaringsdeskundigheid in het traject van arbeids(re)integratie van mensen met psychische problemen of met een psychische handicap duidelijk te stellen.

In 2008 werden tien projecten financieel ondersteund. Zij werden in 2009 geëvalueerd.

De tweede cyclus (2010-2013) stelt het Koningin Fabiolafonds in staat om haar actie rond het thema Werk en Geestelijke Gezondheid voort te zetten.

In 2011 ging het Koningin Fabiolafonds samenwerken met het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting om nog doeltreffender te kunnen zijn.

De drie partners besloten de krachten te bundelen en stelden de volgende vier doelstellingen voorop :

 • psychische kwetsbaarheid erkennen en zichtbaarheid geven;
 • een benadering promoten die de autonomie van de patiënt en zijn netwerk bevordert;
 • de rechten van psychiatrische patiënten verdedigen;
 • gebruikmaken van reeds opgedane ervaring.

Het Koningin Fabiolafonds, het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting waren op verschillende manieren actief :

 • ondersteuning van projecten en toekenning van beurzen en aanmoedigingsprijzen in België om het profesionele (her)inschakelingstraject van mensen met psychische stoornissen te verbeteren;
 • onderzoek naar de valkuilen van inactiviteit;
 • organisatie van focusgroepen en interviews (verzamelen van ervaringen van gebruikers) om de gebruikers een stem te geven bij het bouwen van bruggen tussen de arbeidswereld en de wereld van de geestelijke gezondheidszorg;
 • opstelling van aanbevelingen vanuit het standpunt van de gebruikers om een betere samenwerking tussen de zorg- en werksystemen tot stand te brengen.

Naast deze activiteiten hebben beide fondsen en de stichting tot slot voor 2013-2014 twee onderzoeken gepland naar de ondersteuningspraktijken en begeleidende diensten waarop mensen met psychische stoornissen en hun omgeving een beroep kunnen doen met het oog op de verbetering van hun levenskwaliteit.

Contact:

Dhr. Yves Dario, Projectverantwoordelijke
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-549.61.73
Fax: +32 (0)2-511 52 21

dario.y@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be