Bezoek aan Elia - Beheerder van het electriciteitsnet

  • 13/04/2011
Zie ook:
Plaats:

De Koning brengt in de voormiddag een werkbezoek aan het Nationaal Controlecentrum van Elia te Brussel om er geïnformeerd te worden over de werking van het Belgisch hoogspanningsnet. Hij kan zich ervan vergewissen hoe de netwerkbeheerders de continue stroomtoevoer verzekeren van de producenten naar het distributienet en de industriële grootverbruikers en neemt er kennis van de uitstaande uitdagingen en de bestaande toekomstprojecten. De Vorst bezoekt er ook de controlezaal van het Centrum en het vormingscentrum.