Bezoek in Nederland

7 Nov 2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin begeven zich naar Nederland waar Zij door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen worden.