Hofleveranciers

11 Dez 2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen in de voormiddag de titularissen van de nieuwe brevetten van Hofleveranciers, die op 15 november 2013 zijn toegewezen.