Audiëntie

22 Juli 2014

Audiëntie voor Dhr. Rudy DEMOTTE

voor zijn eedaflegging als Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles),

in aanwezigheid van de Eerste minister.