Economische zending naar Colombia en Peru

18 Oktober 2014 bis 25 Oktober 2014

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid zit van 18 tot 25 oktober 2014 een economische zending naar Colombia en Peru voor. Zij vertegenwoordigt Zijne Majesteit de Koning. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten, Flanders Investment & Trade (FIT), het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (Awex) en Brussels Invest & Export (BIE) alsook de FOD Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken en  meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinses.