Erasmus Belgica -10de verjaardag

23 Oktober 2014

Zijne Majesteit de Koning woont in de namiddag de viering bij van de 10de verjaardag van Erasmus Belgica. In Europa is het Erasmus-programma een standaard geworden voor o.a. studentenmobiliteit. De unieke situatie van drie taal- en cultuurgemeenschappen in België maakt het voor studenten uit het Belgisch hoger onderwijs reeds 10 jaar mogelijk om ook binnen de landsgrenzen aan een gelijkaardig uitwisselingsprogramma deel te nemen. Het Prins Filipsfonds ondersteunt de Belgische uitwisselingsprogramma's. De viering vindt plaats in Brussel.