Vereniging van de Leopoldsorde - 80ste verjaardag

24 Oktober 2014

Zijne Majesteit de Koning woont in de namiddag de zitting bij, georganiseerd naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van de Vereniging van de Leopoldsorde in het Paleis der Natie te Brussel. De Koning is Grootmeester van de Leopoldsorde.