EU-Afrika Top

03 April 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen in de namiddag op het Paleis te Brussel, in aanwezigheid van de Eerste Minister en de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, de hoofden van de delegaties die deelnemen aan de EU-Afrika Top. Deze Top brengt de Staats- en regeringsleiders samen van de lidstaten van de Afrikaanse Unie en van de Lidstaten van de Europese Unie, alsook de verantwoordelijken van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, rond het thema Investeren in mensen voor welvaart en voor vrede.