Bedanking - Hare Majesteit Koningin Fabiola (1928-2014)

12 Dezember 2014 bis 16 Dezember 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wensen iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot de organisatie van de uitvaartplechtigheden voor Hare Majesteit Koningin Fabiola.

De Koning en de Koningin en de Leden van de Koninklijke Familie zijn diep geraakt door de vele tekens van medeleven en sympathie die in de voorbije dagen werden betuigd.