Aanslag in Parijs

07 Januar 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben hun diep medeleven aan de President van de Franse Republiek betuigd ten gevolge van de aanslag deze middag in de lokalen van het magazine Charlie Hebdo te Parijs. In deze tijden van rouw en leed gaan hun gedachten uit naar de Franse natie en in het bijzonder naar de familieleden en naasten van de slachtoffers. De Koning en de Koningin wensen hen veel sterkte en moed tijdens deze buitengewoon moeilijke momenten.