Nieuwjaarsreceptie voor NAVO, SHAPE

15 Januar 2015

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Permanente Vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de Leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, alsook de Officieren Generaals van SHAPE ontvangen voor een receptie in het Paleis te Brussel.