Stichting Pelicano

21 Januar 2015

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont een academische zitting bij ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting Pelicano. De Stichting van Openbaar Nut Pelicano beoogt het algemeen, medisch, pedagogisch en sociaal welzijn van kansarme kinderen en jongeren en geniet de Hoge Bescherming van Prinses Astrid.