Inhuldiging Vleugel de Launoit

27 Januar 2015

Hunne Majesteiten Koning Albert  en Koningin Paola huldigen de nieuwe Vleugel de Launoit plechtig in van de Campus Muziekkapel Koningin Elisabeth te Waterloo.