Discours de Sa Majesté la Reine - "Centre Mère et Enfant", Hôpital Universitaire d'Anvers

21 Mai 2015

Discours de Sa Majesté la Reine - Inauguration etbaptême du "Centre Mère et Enfant", Hôpital Universitaire d'Anvers ("Universitair Ziekenhuis Antwerpen")

NB : Discours prononcé en néerlandais et non traduit. Le texte ci-dessous est l'original en néerlandais.

Excellenties,

Dames en heren,

Beste kinderen,

Al sinds mijn aantreden is mijn leidraad dat "alle kinderen recht hebben op een goede start in het leven". Die overtuiging is in de loop van de jaren zo mogelijk nog sterker geworden, zeker als het om kwetsbare kinderen gaat. Want ook zij hebben recht op kwaliteitsgezondheidszorg en kwaliteitsonderwijs, al zijn beide tegenwoordig niet evident.

Kwaliteitsgezondheidszorg moet er zijn van bij de zwangerschap, met een bijzondere aandacht voor de moeder; vervolgens is ook kwaliteit vereist in de zorg bij de geboorte en de opvolging van de baby. Dit zijn immers cruciale fasen in de ontwikkeling van het kind.

De moeder-kindrelatie staat vanzelfsprekend voortdurend centraal. Maar goede geneeskundige zorg is al van bij het begin een bepalend element voor de toekomst van het kind. Affectieve intelligentie hangt grotendeels af van de goede zorgen die het kind krijgt, niet alleen van de ouders, maar ook van andere personen die het van jongs af aan omringen.

Wanneer een kind ziek wordt, is het uiterst kwetsbaar. Als zorgverleners er tijdens de ziekte en het herstel van jonge patiëntjes in slagen om de sterke band tussen ouder en kind te behouden, kent het genezingsproces een gunstiger verloop.

Daarom is het zo belangrijk dat de moeder en/of de vader in de buurt kunnen blijven. Met vertrouwde gezichten om zich heen, in een kindvriendelijke omgeving, vindt het kind mentale rust. Het vertrouwen tegenover het medisch personeel en de ziekenhuisomgeving neemt toe, zowel bij het kind als bij de ouders.

Voor deze essentiële, gezinsgerichte aanpak heeft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie geheel terecht opnieuw het label "babyvriendelijk ziekenhuis" gekregen.

Het staat vast dat een multidisciplinaire geneeskundige benadering de medische zorg bevordert, vooral wanneer complexe problemen tegelijkertijd opduiken. Deze complementaire samenwerking van uiteenlopende disciplines in een genezingsproces zorgt er ook voor dat diagnose en zorg een totaalbeeld geven van de patiënt. De communicatie en het overleg kunnen hierdoor vlugger en vlotter verlopen.

Dat dit alles bovendien gecentraliseerd kan gebeuren op één en dezelfde plaats, is een win-winsituatie voor zowel de patiënt als het medisch personeel.

Het nieuwe laagdrempelige Moeder- en kindcentrum dat vandaag in het UZA wordt ingehuldigd streeft precies al deze doelstellingen na.

Het is om die redenen dat ik met genoegen aanvaard om er mijn naam aan te verbinden.

Straks zal ik de verschillende afdelingen van het centrum bezoeken. Ik kijk ernaar uit om de reacties en de ervaringen met de ouders, de kinderen en het personeel te delen.

Moge het Moeder-en kindcentrum een rustige haven zijn voor de zieke kinderen én voor hun ouders.

Ik dank u.