Opvangcentrum voor asielzoekers te Belgrade (Namen)

24 September 2015

Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie belast met Administratieve Vereenvoudiging, bezoekt het opvangcentrum voor asielzoekers te Belgrade (Namen). Na een begroeting met medewerkers en vrijwilligers van het centrum vindt een werkvergadering plaats met vertegenwoordigers van Fedasil en van de verschillende entiteiten van het Belgische Rode Kruis/Croix Rouge de Belgique. Vervolgens bezoeken de Koning, de Eerste Minister en de Staatssecretaris het centrum en ontmoeten ze asielzoekers.