Afscheidsaudiëntie

24 September 2015

Audiëntie voor Dhr. Bernard VALERO,

Ambassadeur van de Franse Republiek.