Prijs der Nederlandse Letteren

08 Oktober 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de uitreiking bij van de Prijs der Nederlandse Letteren. Deze Prijs is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied. De Nederlandse Taalunie kent de Prijs om de drie jaar toe aan een auteur wiens oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De Prijs wordt afwisselend uitgereikt in aanwezigheid van de Nederlandse en de Belgische Koning. De Prijs 2015 is door de Taalunie aan Dhr. Remco Campert toegekend. Dhr. Campert is dichter, columnist en schrijver van verhalen en romans. De plechtigheid vindt plaats in het Paleis te Brussel.