Eerste European Microfinance Day

19 Oktober 2015

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van de eerste European Microfinance Day. Het evenement is een gezamenlijk initiatief van het European Microfinance Network en het Microfinance Centre. Het wil de aandacht vestigen op microfinanciering als instrument ter bestrijding van sociale uitsluiting en werkloosheid in Europa en richt zich in het bijzonder tot jonge zelfstandige ondernemers. De conferentie vindt plaats in het Europees Economisch en Sociaal Comité te Brussel.