70 jaar Verenigde Naties

23 Oktober 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de conferentie België in de Verenigde Naties : consensus smeden, bouwen aan vrede bij in het kader van de viering van 70 jaar Verenigde Naties. De Belgische campagne voor een zetel in de Veiligheidsraad (2019-2020) wordt er officieel gelanceerd. De Conferentie vindt plaats in het Egmontpaleis te Brussel.