UNICEF - Ethiopie

09 November 2015 bis 12 November 2015

In het kader van haar Erevoorzitterschap van UNICEF België neemt Hare Majesteit de Koningin deel aan een zending in Ethiopia van 9 tem 12 november 2015. De zending wordt voorbereid in coördinatie met het UNICEF kantoor en de Belgische Ambassade in Ethiopië.

De Koningin bezoekt UNICEF-projecten die in het teken staan van de overleving van jonge kinderen.  De zending kadert binnen de objectieven van de post 2015 duurzame ontwikkelingsagenda  en meer in het bijzonder de objectieven die handelen over de overleving van het jonge kind in al zijn fundamentele dimensies: gezondheid, voeding, drinkwater en hygiëne.

Het thema van de overleving staat de komende maanden centraal in de activiteiten van UNICEF België. Zonder overlevingskansen in goede gezondheid, zal een kind noch zijn andere rechten  noch de ontwikkeling van zijn volle potentieel kunnen realiseren.

De zending omvat ook bezoeken aan projecten in achtergestelde gemeenschappen die leven in afgelegen gebieden van Ethiopië. De bedoeling is om de toepassing te belichten van het equity-principe in de overlevingskansen van kinderen.

De Koningin heeft verder een ontmoeting met jonge meisjes die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen.

Tijdens de zending wil de Koningin de aandacht vestigen op de lokale acties van UNICEF alsook op de inspanningen naar de lokale autoriteiten toe om de rechten van het kind te beschermen.