Crisiscentrum van de Regering

30 November 2015

Zijne Majesteit de Koning brengt deze namiddag een bezoek aan het Crisiscentrum van de Regering. Hij woont er een werkvergadering bij over de opdrachten van het Centrum en over zijn werkzaamheden sedert de aanslagen van 13 november en het uitroepen van het dreigingsniveau drie voor het nationale grondgebied en vier binnen de Brusselse agglomeratie.