Internationale Koning Boudewijnprijs voor ontwikkeling in Afrika

03 Juni 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen vertegenwoordigers van de laureaat van de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika. De Koning en de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen vervolgens de Prijsuitreiking bij in het Paleis te Brussel.

De Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika. De Prijs brengt vernieuwende initiatieven onder de aandacht die de levenskwaliteit verbeteren en plaatselijke gemeenschappen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

Dit jaar heeft de Koning Boudewijnstichting de Prijs aan de Burundese organisatie Appui au développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines (ADISCO) voor haar acties die ondernemerszin stimuleren, het ontstaan van coöperatieven, ziekenfondsen en hun nationale federaties mogelijk maken. Op deze manier brengt ADISCO een duurzame bijdrage tot het versterken van de financiële autonomie van individuen en het verbeteren van het samenleven van de Burundese bevolking.