Zeezegening

12 Juli 2015

Hare Majesteit de Koningin woont de jaarlijkse plechtige Zeezegening en de eucharistieviering bij op het strand van Blankenberge. Hierbij worden de overleden vissers en zeelieden herdacht en wordt bescherming gevraagd voor allen die zich op zee begeven. De zegening heeft dit jaar als thema Vertrekkensklaar.