Nieuwjaar - NAVO en SHAPE

14 Januar 2016

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar ontvangen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Permanente Vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de Leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, alsook de Officieren Generaals van SHAPE. Deze receptie vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.