Uit de marge

13 Januar 2016

Hare Majesteit de Koningin heeft deze voormiddag een werkvergadering met de medewerkers van vzw Uit de Marge voorgezeten. Deze overkoepelende organisatie ijvert voor de rechten van kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke verandering. Jeugdwerk en jeugdbeleid staan centraal in hun werking.