Audiënties

02 April 2014

Audiënties, in aanwezigheid van Mevr. Annemie TURTELBOOM, Minister van Justitie, voor :

Dhr. Jean de CODT, voor zijn eedaflegging als Eerste Voorzitter bij het Hof van Cassatie,

Dhr. Patrick DUINSLAEGER, voor zijn eedaflegging als Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,

Dhr. Patrick VANDENBRUWAENE, voor zijn eedaflegging als Procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Antwerpen,

Dhr. Luc MAES, voor zijn eedaflegging als Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep van Brussel,

Mevr. Anne SEVRAIN, voor zijn eedaflegging als Eerste Voorzitter van het Arbeidshof van Brussel,

Mevr. Francine ETIENNE, voor haar eedaflegging als Eerste Voorzitter van het Arbeidshof van Luik.