Audiëntie

20 Februar 2014

Audiëntie voor Dhr. Servais VERHERSTRAETEN,

Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.