Accueil / Agenda / Discours « Womed Award » et « Womed Award Zuid »

Discours « Womed Award » et « Womed Award Zuid »

27 février 2019

(Discours prononcé en néerlandais et en espagnol)

Discours de Sa Majesté la Reine*
Womed Award et Womed Award Zuid 
Bruxelles

Excellenties,
Dames en Heren,

De Womed Award viert vandaag zijn twintigste verjaardag. De oprichting ervan werd een paar jaar later gevolgd door die van de Womed Award Zuid. De plechtige prijsuitreiking van vanavond past dan ook in een traditie waar ik al een hele tijd met plezier bij betrokken word.

Maar vooral biedt deze plechtigheid ons eens te meer de gelegenheid om ons te verheugen over het succes van vrouwelijke bedrijfsleiders en om de solidariteitsnetwerken die dat succes ondersteunen, in de verf te zetten.

De vooruitgang van vrouwen in de bedrijfswereld is evident. Maar er is nog een lange weg te gaan opdat de verantwoordelijkheden en de voordelen op alle niveaus gelijk verdeeld zouden worden tussen mannen en vrouwen, ook in de economische sector. Hoewel de omvang van de uitdagingen kan variëren, geldt die vaststelling zowel voor landen uit het Noorden als uit het Zuiden.

In mijn hoedanigheid van Pleitbezorger van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties heb ik van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen één van mijn prioriteiten gemaakt. 

De actieve deelname van vrouwen in de economie is een bijkomende garantie voor ontwikkeling en groei. Vooral in het Zuiden draagt vrouwenparticipatie bij tot de realisatie van andere doelstellingen zoals de bestrijding van armoede en honger.

Het succes van de agenda 2030 en van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling is in grote mate ook afhankelijk van de inzet van de privésector. Kleine en grotere bedrijven moeten zich blijven inzetten om met die agenda vertrouwd te geraken en die in hun strategieën op te nemen. Dankzij hun netwerken en hun creativiteit kunnen bedrijven een drijvende kracht worden in het ontwikkelingsproces. 

Ze kunnen vernieuwende oplossingen voorstellen en uitwerken die zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de agenda.

Om hun talenten ten volle uit te spelen in de bedrijfswereld moeten vrouwen de kans krijgen om leiderschap uit te oefenen, om toegang te krijgen tot onderwijs en om vormingen en opleidingen te volgen waar ze inspiratie uit putten. Vooral vrouwen krijgen te maken met het zoeken naar een delicaat evenwicht tussen een professionele activiteit en een druk familiaal leven. Vrouwen moeten als volwaardige partners beschouwd worden. 

In alle domeinen moet hun autonomie gerespecteerd worden, met inbegrip van hun kredietwaardigheid, hun toegang tot financieringsbronnen.

Ik wens van harte proficiat aan alle finalisten van vanavond en verwelkom in het bijzonder de drie vrouwelijke bedrijfsleiders uit El Salvador die naar hier zijn gereisd.

Su trayectoria personal, su creatividad, su determinación para superar los obstáculos, su dedicación no solo hacia su empresa pero también hacia su comunidad, hacen de Usted una fuente de inspiración para todas y todos. 

Elk in uw domein hebt u succes geboekt, of het nu gaat om het runnen van een fruit- en groentecoöperatie, van een pluimveebedrijf, of het opstarten van een productielijn voor schoenen. Voortaan staan uw projecten ook garant voor heel wat werkgelegenheid. Ik verheug er mij over dat uw enthousiasme gedeeld wordt door uw mentors en uw internationale partners. Dankzij hen zijn we beter op de hoogte van de resultaten van uw inspanningen. U kan er alle drie terecht trots op zijn.

Solidariteit onder vrouwen is een sleutelfactor. Ook nationale en internationale netwerken kunnen een kostbare steun leveren. Maar in dat opzicht komt het de hele samenleving toe een constructieve rol te spelen. 

Die solidariteit komt heel duidelijk tot uiting in de erkenning die we vandaag betuigen aan die succesvolle vrouwelijke ondernemers, in België en in El Salvador. Maar verder ook aan alle vrouwen die risico’s nemen om bedrijven op te richten en te ontwikkelen.

Naast een gunstige economische weerslag heeft hun geboekte succes positieve sociale gevolgen niet alleen voor de vrouwelijke ondernemers zelf, maar ook voor andere vrouwen, voor hun familie en hun gemeenschap. Dat succes zorgt ervoor dat er muren gesloopt worden en het werkt aanstekelijk. Het opent nieuwe perspectieven en creëert rolmodellen waarmee andere vrouwen zich kunnen identificeren.

Hoe groot ook de uitdagingen die ze moeten aangaan, is het mijn hoop dat ze de doelstellingen bereiken die ze zichzelf gesteld hebben en dat ze hun verzuchtingen zien uitkomen.

*Seul le prononcé fait foi.