Home / Agenda / 11 november

11 november

11 november 2022

Zijne Majesteit de Koning neemt aan de Congreskolom in Brussel deel aan de bijzondere militaire plechtigheid voor de honderdjarige herdenking van de Onbekende Soldaat en ter ere van de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens humanitaire en vredesmissies sinds 1945. In november 1922 werden vijf stoffelijke overschotten van Belgische onbekende soldaten uit de ‘Groote Oorlog’ vanuit verschillende militaire begraafplaatsen in ons land naar Brugge vervoerd. Op 10 november werd daar de Onbekende Soldaat aangeduid die op 11 november 1922 zijn eeuwige rustplaats kreeg aan de voet van de Congreskolom in Brussel. Tijdens de plechtigheid zullen onder meer originele beelden vertoond worden van de plechtigheid van 11 november 1922. De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van de Koning, de Voorzitters van Kamer en Senaat, de vertegenwoordigers van de Federale Regering en de Gestelde Lichamen.