Home / Agenda / 150ste verjaardag van de Abdij van Maredsous

150ste verjaardag van de Abdij van Maredsous

16 oktober 2022

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de pauselijke misviering bij in de Abdij van Maredsous ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de abdij. De mis wordt voorgegaan door Kardinaal Jozef De Kesel. Na afloop ontmoeten de Vorsten de monniken van de abdij.