Home / Agenda / 80ste verjaardag - Vorsten van Noorwegen

80ste verjaardag - Vorsten van Noorwegen

9 mei 2017 tot 10 mei 2017

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nemen deel aan de feestelijkheden naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Hunne Majesteiten Koning Harald en Koningin Sonja van Noorwegen. De feestelijkheden vinden plaats in Oslo.