Home / Agenda / Academische zitting 'De strijd tegen mensenhandel: balans en nieuwe uitdagingen'

Academische zitting 'De strijd tegen mensenhandel: balans en nieuwe uitdagingen'

5 december 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Koning Albert II en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent nemen deel aan de academische zitting De strijd tegen mensenhandel: balans en nieuwe uitdagingen die georganiseerd wordt door de Koning Boudewijnstichting ter gelegenheid van het 25-jarig overlijden van Koning Boudewijn. De zitting vindt plaats op het Koninklijk Paleis te Brussel.