Home / Agenda / Adellijke gunsten - Eretekens

Adellijke gunsten - Eretekens

13 november 2019

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de personaliteiten aan wie een adellijke gunst of een ereteken werd verleend. Deze plechtigheid vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.