Home / Agenda / Adellijke gunsten - Eretekens

Adellijke gunsten - Eretekens

1 december 2022

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de personen aan wie een adellijke gunst of een ereteken werd verleend. Deze plechtigheid vindt plaats op het Koninklijk Paleis te Brussel.

Eretekens/Distinctions honorifiques

Commandeur in de Kroonorde/Commandeur de l’Ordre de la Couronne

Monsieur Dominique Allard
De Heer Guy Cassiers
La Comtesse Marie-Christine d’Ursel-Ter Hark
Mevrouw Berlinde De Bruyckere
Monsieur Georges de Kerchove d’Exaerde, éc.
Mevrouw Heidi De Pauw
De Heer Johan Geerinckx
Madame Marie Gillain
Madame Jo Lemaire
Mevrouw Anneleen Lenaerts
Madame Christine Mahy
Madame Marie-Françoise Plissart
Mevrouw Ann Van Hoey
De Heer Bart Van Loo
Madame Carine Verstraeten

Commandeur in de Leopoldsorde/Commandeur de l’Ordre de Léopold

Monsieur Francis Balace
Monsieur Alain De Waele
Mevrouw Alicja Gescinska
Monsieur Regnier Haegelsteen
Monsieur Hassan Jarfi
Le Baron Didier Matray

Grootofficier in de Leopoldsorde/Grand Officier de l’Ordre de Léopold

De Heer Thomas Leysen

Adellijke gunsten/Faveurs nobiliaires

Chevalier/Ridder

Le Chevalier Jean Van Hamme

Baron/Barones/Baronne

La Baronne Marie-Laure Coenraets
Barones Anny Cooreman
Barones Anne De Paepe
Le Baron Etienne Denoël
La Baronne Ariane Dierickx
Baron Derrick-Philippe Gosselin
Le Baron Yves Jongen
Baron Rudi Pauwels
La Baronne Marie Simoen
Baron Jan Smets
Baron Olivier Vanden Eynde
La Baronne Micheline Volders